Altrecht is een deskundige, innovatieve en vooroplopende ggz-instelling. Ook bij onze ketenpartners en bijvoorbeeld bij studenten is echter sprake van stigmatisering en vooroordelen. Door de focus te leggen op kennis en opleidingen kunnen we deze beeldvorming een positieve impuls geven. Bovendien wordt deze maand de schat aan kennis die Altrecht in huis heeft, op een ludieke manier ontsloten.

Academisering van de ggz in de 21e eeuw

Feestelijke bijeenkomst met symposium, workshops, oratie en een receptie op 15 december in het Academiegebouw aan het Domplein in Utrecht.

Wedstrijd speedcolleges

Veel collega's willen hun kennis en ervaring delen door middel van training en colleges. Zij krijgen de kans om hun didactische en inhoudelijke kunsten te vertonen.

Kennisketting

Een ideale manier van kennisdeling zou een eigen 'Altrapedia' zijn, waarin je behalve inhoudelijke kennis en expertise over de ggz ook de eigen kennis en expertise van Altrecht kunt vinden. In december 2011 wordt het startschot gegeven voor deze bijzondere website.