Geluk is een universeel begrip. Elk mens is op zoek of op weg naar geluk. Voor cliënten geldt dat nog specifieker.

Maakt de GGZ gelukkig?

‘Geluk, maakt de GGZ gelukkig?’ is de titel van het symposium dat Altrecht en Sympopna samen organseren op woensdag 9 november. Het symposium wordt gehouden het kader van 550-jarig bestaan van Altrecht en de maand van het geluk.

Draagt de GGz bij aan het geluk van mensen? We praten er weinig over in expliciete bewoordingen. De dagelijkse GGz-praktijk lijkt vooral in het teken te staan van psychopathologie, gedragsproblemen en het sociaal beperkte functioneren van patiënten. We zetten een reeks van therapieën in om deze problemen te verminderen of zelfs op te heffen.

Maar hoe verhouden al deze activiteiten zich nu tot het geluk van de patiënten die aan onze zorg zijn toevertrouwd? Draagt deze zorg wel bij aan hun geluk? En hoe gaan we als hulpverleners om met ons eigen geluk? Daarover gaan we op 9 november in debat.

Aanmelden

De locatie is de Janskerk in Utrecht. Accreditatie is inmiddels verleend door de V&VN, en aangevraagd bij NVvP, NIP, RSV en FGZP. De kosten bedragen € 285,-. Schrijf nu al in. De verwachting is dat er veel belangstelling zal zijn.

Voor meer informatie en voor inschriiving: ga naar: www.sympopna.nl.