Geluk is een universeel begrip. Elk mens is op zoek of op weg naar geluk. Voor cliënten geldt dat nog specifieker.

Symposium

Sprekers kijken vanuit verschillende perspectieven naar het duurzame geluk. Dat kan bijvoorbeeld vanuit ziekteperspectief, vanuit beschouwelijk perspectief, maatschappelijk perspectief, belevingsperspectief of het perspectief van de cliënt.