Tijdens de maand van de ontmoeting zoeken we actief contact met jongeren. Doel van deze ontmoetingen is psychische problemen bij jongeren uit de taboesfeer te halen. In Nederland zijn er tienduizenden jongeren tussen de 16 en 25 jaar die kampen met psychische problemen zoals depressie, angst, anorexia en adhd. Veel van deze problemen blijven verborgen omdat jongeren er niet over durven te praten. Dit heeft als gevolg dat jongeren (te) laat hulp zoeken of in een isolement raken.

Uniek kijkje achter de schermen

Altrecht biedt scholen (bovenbouw HAVO/VWO en onderbouw MBO) het hele jubileumjaar educatieve en ludieke activiteiten waarmee scholieren/studenten met het onderwerp psychiatrie kennis kunnen maken. Hierbij worden de scholieren/studenten niet alleen geïnformeerd, maar gaan ze ook zelf actief aan de slag. Zo kan er gebruik worden gemaakt van het lespakket Ben jij Gek!?, geven ervaringsdeskundigen voorlichting op school, kunnen zij deelnemen aan de stadswandeling Utrecht Underground en kan er zelf een dagje worden meegelopen en meegewerkt bij cliëntactiviteiten. Zo biedt Altrecht gratis een uniek kijkje achter de schermen!

Klik op de menukaart voor een toelichting op de verschillende activiteiten.

Doe mee en doorbreek de taboes!


Wilt u als school meehelpen psychische problemen uit de taboesfeer te halen en bent u geïnteresseerd in één of meerdere onderdelen van de menukaart? Neem dan contact op via: ontmoeting@altrecht.nl, of 030 225 6207.